קראו בכותר - הברית הישראלית : על האפשרות וההכרח לכונן יהדות ישראלית כחוליה עכשווית של המסורת והברית