קראו בכותר - ממשמרת  למשמרת : דברים בענייני חינוך בארץ ובגולה