קראו בכותר - זהות, נרטיב ורב־תרבותיות בחינוך הערבי בישראל