קראו בכותר - אמנציפציה וחינוך יהודי : מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884