קראו בכותר - אם תרצו - זו הגדה :  הממשל הישראלי בגדה המערבית בעשור הראשון 1976-1967