קראו בכותר - "אני שותף!": חינוך הומניסטי לנחישות עצמית ולסנגור עצמי