קראו בכותר - המזרח התיכון בימינו - לבנון : אתגר השונות