קראו בכותר - האל האחר : עיונים בכמה מופעים דמוניים של האל בספרות המקראית