קראו בכותר - תהודת זהות : הספרות העברית במאה העשרים, טרום הקמת המדינה, כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות : עיון בכת