קראו בכותר - לא לקידוש בלבד : יין, חברה ופוליטיקה בישראל