קראו בכותר - ספרות ומעמד : לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה