קראו בכותר - שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית : הגנאלוגיה של המיסטיקה היהודית  והתיאולוגיות של חקר הקבלה