קראו בכותר - מפעלו של מנהיג : עיונים במשנתו ההגותית והפרשנית של רס"ג