קראו בכותר - חרסים שאין להם מנוחה : למקורותיו הפיוטיים של אבא קובנר