קראו בכותר - ארבע מאות המלקות וסרטים אחרים : על מנהיגות, ערכים, אתיקה ואסתטיקה בקולנוע של המאה העשרים