קראו בכותר - הלחימה מצפון לירושלים במלחמת העולם הראשונה דצמבר 1917 - מרץ 1918