קראו בכותר - חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן - המלצות להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה-2