קראו בכותר - תורת המחירים : המונופול - יחידה 10, תחרות אסטרטגית בין מעטים - יחיה 11