קראו בכותר - נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה : פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית  : שיעור 3 - אלגב