קראו בכותר - נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה : פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית  : שיעור 2 - לוגי