קראו בכותר - אשה ויהדותה : שיח פמיניסטי־דתי עכשווי : מבחר הרצאות מהכנסים הבינלאומיים השישי והשביעי