קראו בכותר - כיצד שואלים, כיצד חושבים וכיצד משיבים? בהוראה רב-ממדית מודעת במקצועות ההומניסטיקה