קראו בכותר - בגדי הארץ החדשה : מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה