קראו בכותר - המשפט הישראלי — השנים המעצבות: 1977-1948