קראו בכותר - כל עצי היער :  החורש בישראל, מתקופת התנ"ך עד ימינו