קראו בכותר - מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא - מקרא לישראל: עבדיה יונה