קראו בכותר - החלוצים שנותרו מאחור : קליטת העלייה בקיבוצים 1948 - 1954