קראו בכותר - כרעה ברוח : עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית