קראו בכותר - נס עמים : חיים בסתירה - סיפורו של כפר נוצרי בישראל