קראו בכותר - הקבוצה : מחקר סוציולוגי על היישוב הקיבוצי בארץ-ישראל