קראו בכותר - ביטול האדם : או הרהורים על חינוך, בדגש על הוראת ספרות בכיתות י"א וי"ב