קראו בכותר - חולף עם הרוח :  טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים