קראו בכותר - לכתוב  עבודת מחקר - כלים וכללים : מיומנויות לכתיבת עבודות עיוניות בבית הספר התיכון ובאוניברסיטה