קראו בכותר - בזכות הזהות : תפקידה החיוני בהגנה על הדמוקרטיה