קראו בכותר - מערכות מלים : עיונים בסגנונו של ש"י עגנון