קראו בכותר - אשה בארץ-ישראל : השאיפה לשוויון בתקופת היישוב