קראו בכותר - ש"י לשרה יפת : מחקרים במקרא בפרשנותו ובלשונו