קראו בכותר - עוצמה ודמותה : מסה בפילוסופיה חברתית ומדינית