קראו בכותר - בכוח האל : תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית