קראו בכותר - המאה החצויה : ממודרניזם לפוסט-מודרניזם - כרך ראשון - מיטא-ריאליזם וריאליזם