קראו בכותר - גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גיליון מספר 2