קראו בכותר - בגובה הבטן : ההיבטים החברתיים והפוליטיים של המטבח הערבי בישראל