קראו בכותר - אדרת לבנימין - ספר היובל לבנימין  הרשב - כרך א