אפשרויות רכישה

אפשרויות רכישה

שם הספר:  דור לדור: משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד, קובץ מאמרים לכבוד יהושע אפרון
מוסד ביאליק אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות