מבוא חקר ההלכה כביקורת תרבות

עמוד:12

אפשרה ליהודים להינשא גם הם בנישואין אזרחיים , וחייבה את הרבנים לגבש עמדה ביחס לתוקפם ההלכתי של נישואין מסוג זה . בהסתמך על הדיון ההלכתי בסוגיה זו נבחנת בפרק הראשון השקפת עולמם של אנשי ההלכה באשר למהותם של הנישואין בכלל ושל נישואין כדת משה וישראל בפרט , וזאת מתוך פרספקטיבה רחבה של המחקר ההיסטורי והאנתרופולוגי בנושא הנישואין והמשפחה . אפשרויות התחבורה המודרניות , ויכולתם ורצונם של יהודים להגר למקומות שבהם יוכלו לבנות חיים חדשים , יצרו בתחילת המאה העשרים בעיות רבות בתחום המשפחה . נשים רבות נזנחו על ידי בעליהן , ובעקבות כך נדרשו פתרונות למניעת עגינות . בעיות מסוג זה התעוררו גם בעטיים של מלחמות העולם , מהפכות ושינויים חברתיים . הפרק השני עוסק בכמה הצעות לפתרון בעיות עגינות , שדגלו בהצבת תנאי בנישואין שיופעל במצבי מצוקה וישחרר את האישה מעגינותה . הדיון ההלכתי סביב הצעות אלה ובעיקר סביב הצעתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל חושף גם הוא היבטים רעיוניים ביחס לאופיים של הנישואין . בסוגיה זו בא לידי ביטוי שוב ושוב המאבק האורתודוקסי המוביל קו שמרני ומתנגד לשינויים במערכת ההלכתית . הפרק השלישי מעביר אותנו לסופה של המאה העשרים ולתחילת המאה הנוכחית . המצוקה המאפיינת תקופה זו שוב אינה קשורה להגירה או למלחמות עולם , אלא נובעת מן השינוי במעמדן של נשים בחברה , שהוביל לשינוי במערכת היחסים בתוך הנישואין . המצב המודרני יצר שדה קרב בין גברים לנשים שנישואיהם הגיעו לקצם . ההלכה מאפשרת לכל אחד מן הצדדים למנוע את הגירושין , והנפגעות העיקריות הן הנשים . כדי למנוע בעיות מסוג זה הועלו הצעות לחתימה על חוזה שבו בני הזוג מתחייבים לא למנוע את הגירושין גם כאשר הם אינם מגיעים להסכמה על תנאי הגירושין . פרק זה עוסק בפולמוס המתקיים בשנים האחרונות על 'ההסכם לכבוד הדדי' המציע פתרון לבעיית סרבנות הגט . הדיון ההלכתי מעלה גם כאן שאלות בעלות אופי רעיוני ומשקף עמדות אידאולוגיות ביחס למעמדן של נשים ואופיים של הנישואין היהודיים . החלק השני של הספר דן ביחס שבין הלכה ואידאולוגיה דרך עיון בהכרעות הלכתיות הקשורות ללאומיות היהודית המודרנית . אנשי ההלכה מן הזרם הציוני דתי הפנימו את האידאולוגיה הלאומית במובנה המודרני לתוך השיח ההלכתי שלהם . הביטויים לכך הם רבים ואעמוד על שלושה תחומים הלכתיים שבהם חשיבה זו באה לידי ביטוי . הפרק הרביעי של הספר , הראשון בחלק זה , מוקדש לפולמוס הגיור במדינת ישראל . ויכוח

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר