תוכן העניינים

עמוד:8

חלק שלישי : ביטחון יתר פרק : 19 אשליית ההבנה 223 פרק : 20 אשליית התוקף 235 פרק : 21 אינטואיציות מול נוסחאות 249 פרק : 22 אינטואיציה של מומחים : מתי אפשר לסמוך עליה ? 262 פרק : 23 מבט מבחוץ 275 פרק : 24 מנוע הקפיטליזם 286 חלק רביעי : בחירות פרק : 25 הטעויות של ברנולי 301 פרק : 26 תורת הערך 312 פרק : 27 אפקט הבעלות 325 פרק : 28 אירועים רעים 339 פרק : 29 התבנית המרובעת 351 פרק : 30 אירועים נדירים 364 פרק : 31 מדיניות סיכונים 378 פרק : 32 מעריכים תוצאות 387 פרק : 33 היפוכים 400 פרק : 34 היצגים ומציאות 411 חלק חמישי : שני אני פרק : 35 שני אני 427 פרק : 36 החיים כסיפור 437 פרק : 37 טיב חוויה 443 פרק : 38 חושבים על החיים 452 מסקנות 464 נספח : 'א שיפוט בתנאי אי ודאות : יוריסטיקות והטיות 476 נספח : 'ב בחירות , ערכים והיצגים 492 תודות 509 מפתח 511

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר