תוכן העניינים

עמוד:9

פרק : 11 יושר בעירבון מוגבל I – למה אנחנו לא ישרים , ומה אפשר לעשות בנדון 165 פרק : 12 יושר בעירבון מוגבל II – מדוע ההתעסקות בכסף מזומן עושה אותנו ישרים יותר 181 פרק : 13 בירה וארוחות חינם מהי כלכלה התנהגותית , ואיך זוכים בארוחות חינם 191 תודות 201 רשימת השותפים למחקרים 203 הערות 209 רשימת מקורות ומאמרים לקריאה נוספת 211 מפתח העניינים 217

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר