א. 'הנחת־יסוד למיטאפיסיקה של המידות,' 'ביקורת התבונה המעשית' ו'מיטאפיסיקה של המידות'

עמוד:יא

צריך להודות , כי התפעלותו של קאנט בפני החופש המוסרי של האדם וכל היוצא הימנו , מתגלה ככוח עליון בלתי מצוי . המעבר הזה מן היאוש שבתבונה העיונית העומדת ברשות עצמה לחדווה שבהתנהגות המוסרית כבר נראה ב'בי קורת התבונה הטהורה , ' ומצא רק את השלמתו ב'ביקורת התבונה המעשית . ' אולם בינה ובין 'ביקורת התבונה הטהורה' נמצאת אותה 'הנחת יסוד למיטא פיסיקה של המידות . ' ב'ביקורת התבונה המעשית' אין בעצם שום חידוש בגוף הנידון ו ל'הנחת היסוד' יש אפילו יתרונות אחדים בפשטות הדידוקציה ובחרי פותה . אולם ב'ביקורת התבונה המעשית' היה משום צורך לפילוסופיה הקאנטית מבחינת הצורה . בחגיגיות הסיע קאנט על ידה מן החוף את סירת ההצלה , שבה ימצאו מפלט ספני אניית הקברניט הגדולה של 'ביקורת התבונה הטהורה' מגלי הסער של הדיאלקטיקה . מבחינה היסטורית קודמת אפוא 'הנחת היסוד' ל'ביקורת התבונה המעשית' ; אולם לא מבחינה היסטורית בלבד כי אם גם מבחינת המהות , כי היא שימשה צורה ראשונה , שבה יצק קאנט את התוכן הזה . ומה שנאמר כאן ( ב'הנחת היסוד ( ' בצורה כללית , מצא את השלמתו ב'מיטאפיסיקה של המידות כתורת המשפט לתורת הצדקה . ' ( ועיין בפרק הקודם במבוא זה . ( להלן נלך בעקבות מהלך המחשבות שב'הנחת היסוד . ' הדברים הקצרים במבוא הספר הזה מביעים בבהירות שלא הושגה ב'ביקורת התבונה הטהורה' את מהות המיתודד . הקאנטית . בבהירות רבה מבליט קאנט את הצורך לטהר את תורת המוסר מכל תוספת שיסודה בניסיון ; הוא מבדיל את האנתרופולוגיה המעשית , המורה להבין את האדם כמות שהוא , מתורת המוסר שהיא כולה אפרי 1 רי ומורה להבין את האדם כמו שהוא צריך להיות . תורת המוסר יוצאת ממושג 'יצור בעל תבונה' בלבד , כי יסוד החובה שבה אינו מונח בטבע האדם ולא בתנאי העולם שבהם הוא נתון , כי אם אך ורק ביסוד התבונה הטהורה , שהאדם הוא נושאה . על יסוד הניסיון יכולים אנו לקבוע כללים מעשיים , אבל לא חוקי מוסר . החוקים האלה נובעים רק ממקור אפריודי , כלומר ממושג התבונה . בקביעת עמדה מיתידית זו מתרחקת תורת המוסר הביקורתית מכל ניסיון להקים את המוסר על עובדות בלבד , בין הן עובדות היסטו ריות ובין הן פסיכ 1 ל 1 גיות , אתנ 1 ל 1 גיות או אנתולוגיות . כל הזרמים בתורת המוסר המבססים אותר . על הסתכלויות בטבע או הסתכלויות בחיי החברה , על מלחמת הקיום , או על מלחמת המעמדות וכד , ' חוטאים נגד יסוד תורת המוסר : קודם כל עלינו לקבוע את Immanuel Kant ' s Sdtntliche Werke , ed . Karl Rosenkranz und Friedrich 1 W . Schubert , Achter Teil , Leipzig 1838 . Vorrede S . VI .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר