הורים ללא סוף

מתוך:  > הורים ללא סוף

עמוד:4

Rivka Sneh , Yael Gross-Englender , Tamar Mor-Sella , editors Limitless Parenting הורים ללא סוף בעריכת רבקה סנה , יעל גרוס אנגלנדר , תמר מור סלע עורך אחראי : רב איכנולד עיצוב העטיפה : סטודיו מיכל ודקל הצילום שעל העטיפה : איריס קוצ'מר עריכת לשון : יעל לקסמן בהט הבאה לדפוס : רנה עינב סדר : טפר כע"מ אין לשכפל . להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . All Rights Reserved © 2013 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel-Aviv . 6153401 Israel כל הזכויות שמורות 2013 0 למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמר ת"ר , 53494 תל אכיב E-mail : info @ ybook . co . il | 6153401 ראנאקוד | 362-4690 מסת"ב | ISBN 978-965-545-624-0 נדפס כישראל Primed in Israel 2013

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר