מבוא

עמוד:9

מבוא פרופי יהודה קרמון הינו מהגיאוגרפים הבכירים בארץ , ראש וראשון לחוקרי הארץ לאזוריה . קרמון ניחן בכושר הכללה , בהירות וענייניות , שיש בהם כדי לקרב לנושא גם את המתעניין שאיננו איש המקצוע . את מרבית שנותיו עשה כמרצה בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים . הוא העמיד דורות של גיאוגרפים ורבים מבין סגל המרצים לגיאוגרפיה בבתי המדרש למורים ובאוניברסיטאות נמנו עם תלמידיו . יהודה קרמון התחנך בגרמניה , בה רכש את השכלתו האוניברסיטאית בתחומי ההיסטוריה הכללית והמדעים הקלאסיים , לצד לימודיו בבית מדרש לרבנים . עם עליית הנאצים לשלטון נאלץ להפסיק את לימודיו , ולאחר עלייתו לארץ ערב מלחמת העולם השניה , חזר לספסל הלימודים וסיים את הסמינר למורים בבית הכרם בירושלים . בעת המלחמה התנדב לצבא הבריטי ושירת במחלקת המיפוי , שם התוודע לראשונה לתחום עיסוק זה , שהפך מאוחר יותר לאחת מאבני היסוד במחקריו . בעת שרותו בצה"ל בשנים , 1948-50 הוא תרם רבות מידיעותיו בתחום הגיאוגרפיה , המיפוי וחקר המזרח התיכון . עם יסוד המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית , היה התלמיד הראשון בתחום הגיאוגרפיה , שהוסמך לתואר דוקטור לפילוסופיה . מאז ועד היום עוסק יהודה קרמון בחקר נופה הגיאוגרפי של א" י ובהוראת נושאים גיאוגרפיים כלל עולמיים . עבודותיו הרגיונליות פתחו אשנב חדש ללימוד הגיאוגרפיה האזורית של א"י . עבודתו לתואר מוסמך הוקדשה לעמק ההחולה ( היתה זו העבודה הראשונה בגיאוגרפיה רגיונלית , שראתה אור בעברית . ( עבודת הדוקטוראט שלו עסקה בשרון . בשני מחקריו אלה באה לידי ביטוי ידיעתו הנרחבת בכלל המדעים ונטייתו לכיוון ההיסטורי יחד עם חקר מעמיק של הנוף הפיסי וקשרי הגומלין בץ השניים . מחקריו המאוחרים יותר עסקו בנושאים שונים בתחומי הגיאוגרפיה של א"י , המזרח

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר